Over

Over InnerCompassion

steen1

Mijn naam is Karin Zwennicker, ik ben de eigenaar van InnerCompassion èn oprichter van de InnerCompassion Academy. InnerCompassion is ontstaan vanuit mijn ruime ervaring in het cluster-4 onderwijs en getriggerd door mijn eigen life-events. Met InnerCompassion werk ik als; Specialistisch Jeugd- & Gezinscoach, en Kindertherapeut i.o.  Met gezinnen met voornamelijk multi-problematiek; denk o.a. aan GGZ-diagnoses en/of gedragsproblematiek. Daarnaast werk ik part-time als Docent Speciaal Onderwijs.

Kindertherapeut

Naast mijn werk als Specialistisch Jeugd- & Gezinscoach, ben ik ook Kindertherapeut in opleiding. Naar mijn mening kan ik dan nog meer van toegevoegde waarde zijn voor de gezinnen die ik begeleid. 

Om die reden ben ik gestart met de opleiding tot HBO erkend Kindertherapeut om mijzelf nog verder te ontwikkelen in het therapeutisch begeleiden van kinderen en hun gezin. Ik verwerf nog bredere psychologische kennis en vaardigheden op het gebied van gedrag en gedragsproblemen. Dankzij praktijkcases verrijk ik in korte tijd mijn therapeutische achtergrond met competenties die mij in staat stellen op verantwoorde en succesvolle wijze kinderen en hun ouders/verzorgers te begeleiden bij het zoeken naar oplossingen voor gedrags- en psychologische problemen.

Specialistische Jeugd- & Gezinscoaching

Mijn werkwijze bestaat uit het uitgaan van de kwaliteiten en talenten van de jeugdige en zijn gezin. Iedereen, op wat voor manier of wijze ook, is in staat om zijn eigen niveau, zelf de regie te voeren. Al dan niet geheel of gedeeltelijk. Dit geeft zelfwaardering en vertrouwen in zichzelf, en maakt dat men dan meer openstaat om nieuwe dingen te leren, succeservaringen op te doen. Ik houd mij aan mijn afspraken; ‘Ik doe wat ik zeg, en ik zeg wat ik doe.” Voorspelbaarheid en vertrouwen zijn ontzettend belangrijk om verbinding te maken met de jeugdige en het gezin. Hiermee toon je ook respect voor de jeugdige, het gezin en je werk. Iedereen wilt zich gezien en gehoord voelen. 

Docent Speciaal Onderwijs

Als docent speciaal onderwijs geef ik onderwijs aan en begeleid ik leerlingen met lichamelijke en/of verstandelijke handicaps en leerlingen met gedrags- en/of leerproblemen. Ik lever daarmee een bijdrage aan de voorbereiding van deze leerlingen op vervolgonderwijs, werk en/of dagbesteding. Een docent speciaal onderwijs houdt zich bezig met onderwijsvoorbereiding en -ontwikkeling, gericht op de specifieke problematiek van leerlingen. De begeleiding van de leerlingen vindt plaats op basis van het opgestelde zorgplan en de voortgang wordt op regelmatige basis besproken met het begeleidingsteam. Ten behoeve van de professionalisering houd ik als docent speciaal onderwijs de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil,  door regelmatig deel te nemen aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en het bestuderen van relevante vakliteratuur.

Spreker

Je kunt mij ook inhuren als spreker. Als professional èn privé (getriggerd door mijn eigen ervaringen met heftige life events), deel ik mijn eigen ervaringen met jullie. Het is mijn missie: het aanleren van zelfcompassie ook na het ervaren van heftige emotionele gebeurtenissen. En de taboes doorbreken op het gebied van GGZ-diagnoses, psychische problematiek en heftige emotionele gebeurtenissen. Dit doe ik met een grote dosis humor en zelfspot.